Jouw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als jouw behandelend therapeut een dossier aanleg. 
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen.
Dit betekent onder meer dat ik:
– Zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens.
– Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens. 
Je dossier is opgeborgen in een afgesloten dossierkast.

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


Welke gegevens sla ik op in het papieren dossier?

– Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer
– Geboortedatum
– Burg. Staat
– Kinderen
– Beroep/functie
– Huisarts
– Specialist
– Andere therapeuten
– Gewicht en lengte
– Medische gegevens
– Familiaire informatie
– Voortgang van de zorgvraag

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wat doe ik met deze gegevens?
Middels een uitgebreide intake vraag ik dingen die onderliggend (kunnen) zijn aan de klachten. 
Samen met de intake en de eerste behandeling kom ik tot een behandelplan.
Bij elke vervolgbehandeling wordt genoteerd hoe het met je gaat en welke behandeling ik toegepast heb.

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is 
afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. 
Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
– Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
– Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor 
de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur,
een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Het is u te allen tijde toegestaan, om:
– Je dossier in te zien.
– Wijzigingen aan te laten brengen.
– Het dossier te laten vernietigen.

Hoe lang wordt uw dossier bewaard?
Volgens voorschrift wordt je dossier 15 jaar bewaard.
Bij minderjarigen gaat deze 15 jaar in, na hun 18e verjaardag.

Wanneer je misbruik vermoed, kan je melding doen bij autoriteit persoonsgegevens.

Contact
Wanneer je contact met mij opneemt, via email, whatsapp of sms, zal ik deze berichten na verwerking en/of beantwoording verwijderen.
Je telefoonnummer en emailadres worden alleen gebruikt voor:
– Het maken van een afspraak.
– Het toesturen van een betaalverzoek.
– Het toesturen van een nota
– Informatie over de praktijk.
Het beantwoorden van medische of persoonlijke vragen doe ik bij voorkeur persoonlijk of telefonisch. 

Privacy op de factuur

Wanneer je een factuur wenst te ontvangen, staan de volgende gegevens erop:
– Je naam, adres en woonplaats
– Geboortedatum
– Datum / data van de behandeling(en). 
– Korte omschrijving van de behandeling.

^ Terug naar boven